ngos.pl arrow O INSTYTUCIE
O INSTYTUCIE

Instytut Inicjatyw Pozarządowych jest fundacją powstałą w 2005 r., zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000245554, posiada status organizacji pożytku publicznego.

MISJĄ Instytutu Inicjatyw Pozarządowych jest inicjowanie i wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej, a zwłaszcza przyczynianie się do rozwoju sektora pozarządowego w Polsce.

Instytut Inicjatyw Pozarządowych prowadzi swoje działania
w następujących obszarach:
  • Zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
  • Rozwój zasobów ludzkich. Edukacja, oświata i wychowanie. Kształcenie ustawiczne.
  • Wspieranie funkcjonowania procesów demokratycznych w społeczeństwie.
  • Aktywizacja i rozwój wspólnot oraz społeczności lokalnych, szkolnych.
  • Edukacja obywatelska. Aktywność obywatelska. Promocja i rozwój wolontariatu. 
  • Wspieranie organizacji pozarządowych. Działalność pożytku publicznego.
  • Rozwój przedsiębiorczości. Edukacja ekonomiczna.
  • Integracja europejska i dialog między społeczeństwami.Zobacz:


 
© 2017 Instytut Inicjatyw Pozarządowych
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.