ngos.pl arrow  :: Kreowanie liderów
Program "Kreowanie liderów"

Program ma na celu przygotowanie i aktywizację młodych ludzi do podejmowania współodpowiedzialności za otaczających ich świat, rozwijanie w nich postaw obywatelskich i prospołecznych.


Po zakończeniu programu jego uczestnicy mają:
 • umieć diagnozować problemy otaczającego ich świata
 • umiejętnie i odpowiedzialnie podejmować działania służące rozwiązaniu tych problemów
 •  profesjonalnie inicjować, planować, realizować i podsumowywać różnorodne projekty społeczne 
 • skutecznie budować wokół siebie zespoły młodych ludzi i aktywizować ich działania prospołeczne
 • umieć odważnie precyzować i prezentować swoje stanowisko w różnych sprawach 
 • aktywnie współtworzyć społeczeństwo obywatelskie.

W ramach programu proponujemy pojedyncze warsztaty oraz cykle szkoleniowe adresowane do:
 • młodych liderów (samorządy szkolne, samorządy klasowe, młodzieżowe rady miasta)
 • gron pedagogicznych - z zakresu kreowania młodych liderów
 • instruktorów harcerskich - z zakresu bycia liderem wśród organizacji pozarządowych na szczeblu lokalnym
 • pomysłodawców projektówm niebanalnych (ekologicznych, artystycznych, wyczynowych, społecznych itd.) czyli dla osób, które chcą zrobić fajnego, ale niekoniecznie wiedzą, z kim i jak

W tematyce warsztatów między innymi:
 • ćwiczenia z zakresu komunikacji interpersonalnej
 • kształtowanie umiejętności przywódczych
 • warsztat ze stosowania demokratycznych form zarządzania
 • zespołowe rozwiązywanie problemów
 • planowanie i realizacja projektów
 • prezentowanie poglądów i stanowisk
 • podstawy negocjacjiKoordynator programu: Anna Poraj - anna.poraj@ngos.pl


 
© 2017 Instytut Inicjatyw Pozarządowych
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.