ngos.pl arrow SZKOLENIA
SZKOLENIA

Jedną z zasadniczych form działania Instytutu Incjatyw Pozarządowych jest prowadzenie szkoleń.

Prowadzimy szkolenia dla zarządów organizacji oraz innych ich ciał statutowych, zespołów projektowych, grup zadaniowych, a także samodzielnych pracowników i wolontariuszy. W ten sposób w bardzo wymierny sposób pomagamy organizacjom w ich rozwoju.

Każde szkolenie przygotowywane i prowadzone przez nas ma indywidualny charakter, gdyż w jak największym stopniu dopasowujemy treści i formy szkoleń do potrzeb organizacji, jak również oczekiwań i poziomu uczestników danego szkolenia.


Przykładowe szkolenia realizowane przez Instytut:

Warsztaty dla młodych liderów (samorządy szkolne, samorządy klasowe)
 • Komunikacja interpersonalna
 • Lider w grupie
 • Demokratyczne formy zarządzania
 • Zespołowe rozwiązywanie problemów
 • Planowanie i realizacja projektów
 • Prezentowanie poglądów i stanowisk
 • Podstawy negocjacji

Warsztaty dla młodych liderów (młodzieżowe rady miasta)
 • Komunikacja interpersonalna
 • Lider w grupie
 • Demokratyczne formy zarządzania
 • Zespołowe rozwiązywanie problemów
 • Planowanie i realizacja projektów
 • Prezentowanie poglądów i stanowisk
 • Podstawy negocjacji
 • Biała Księga Młodzieży
 • Strategia Państwa wobec młodzieży
 • Możliwości III sektora (oferta dla młodzieży, zasady współpracy itd.)

Grona pedagogiczne - warsztaty
 • Repetytorium z psychologii i pedagogiki społecznej
 • Lider w grupie
 • Sposoby kreowania liderów (metoda projektów, organizacje pozarządowe, samorządność młodzieży)
 • Strategia państwa wobec młodzieży
 • Możliwości III sektora (oferta dla młodzieży, zasady współpracy itd.)
 • Poszanowanie praw człowieka, praw dziecka, praw ucznia a samorządność uczniów 

Grona pedagogiczne z samorządami szkolnymi - warsztaty
 • bloki zajęć opisane wyżej oraz...
 • symulacje negocjacji
 • prezentowanie przez młodych swoich wymarzonych projektów
 • modyfikacja projektów przez grono pedagogiczne, aby nie ograniczała praw młodych ludzi i pozwalała nadal na kreowanie liderów

Pomysłodawcy projektów niebanalnych - warsztaty
 • Opracowywanie, rozpisywanie projektu
 • Pozyskiwanie środków na realizację projektu
 • Promocja projektu
 • Pozyskiwanie sprzymierzeńców
 • Ewaluacja projektu
 • Praktyczna realizacja krótkich projektów

Budowanie kampanii 1%
 • podstawy prawne kampanii 1%
 • analiza kampanii innych organizacji
 • formy prowadzenia kampanii 1% i ocena ich efektywności
 • niekonwencjonalne metody pozyskiwania 1%
 • pozycjonowanie organizacji
 • analiza możliwości organizacji
 • projektowanie własnej kampanii
 • ewaluacja kampanii 1%

Media relations
 • media jako narzędzie promocji organizacji
 • formy współpracy z mediami
 • niekonwencjonalne formy współpracy z mediami
 • tworzenie stałych, dobrych relacji z dziennikarzami
 • skuteczna informacja prasowa
 • niebanalna konferencja prasowa
 • jak dobrze wypaść w telewizji - warsztat z kamerą
 • dziennikarz „życzliwy inaczej” - najlepsze metody
 • jak odpowiadać na tzw. „trudne pytania”

Budowanie wizerunku organizacji
 • analiza wizerunku organizacji
 • świadome kreowanie wizerunku organizacji
 • formy kreowania wizerunku organizacji
 • system identyfikacji wizualnej (CI) organizacji
 • profesjonalna korespondencja zewnętrzna
 • wykorzystanie nowych technologii w promocji organizacji
 • przygotowywanie wydawnictw własnych

 
© 2017 Instytut Inicjatyw Pozarządowych
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.